Tráva z pamp

Bezesporu nejmajestátnějším zjevem mezi u nás pěstovanými travami je Cortaderia selloana. Sazeničky teď poměrně často vídáme nabízet. Bohužel však, jen asi nepatrné procento rostlin v našich zahradách vydrží a někdy vykvete.

Kortadérie, jak jí počeštěně nejčastěji říkáme, má totiž poněkud speciální nároky. Nelze se tomu divit, protože pochází z Argentiny a jižní Brazílie. Z této části světa toho u nás venku moc neroste. Kortadérie se vyskytuje na pampách, což jsou stepi, tedy rostlinná společenstva s převažujícím zastoupením trav.

Mohutná trsnatá tráva s zelenošedými, úzkými, dlouhými a převislými listy není většinu roku nijak nápadná. Koncem léta však na starší rostlině vyráží 10 až 20 velkých, hustých, stříbřitých klasů. V plném květu bývá v září a říjnu. Její chocholy jsou pak až 50 cm dlouhé a celá rostlina dosahuje 1,2 až 2,5 m; v domovině dokonce 5 m.

Kortadérie je dvoudomá bylina a nejpěknější květenství mají samičí rostliny, jenž se dále množí vegetativně. Je tomu tak i u několika kultivarů, podobných původnímu druhu. Cortaderia selloana ´Pumila´ je vysoká pouze 0,5 až 1,0 m; čistě bíle stříbrná ´Silver Comet´ 1,2 až 1,5 m. Obvyklé velikosti jsou stříbrná ´Argentea´; krémově bílá, bohatě kvetoucí ´Sunnigdale Silver´ a narůžovělá, méně kvetoucí a choulostivější ´Rosea´.

Kortadérie si zaslouží solitérní umístění. Snažíme se přitom zdůraznit jak velikost (šířka až metr) a výšku rostliny, tak světlou barvu květenství. Nedávejte tedy do blízkého okolí dřeviny ani vyšší trvalky, zvláště ne s pestře zbarvenými květy. Nesázejte před bílou zeď, nejlépe působí vzdálené tmavé pozadí. Pokud máte zahradu ve svahu, lépe vynikne tato tráva při pohledu zdola.

Pěstování může být úspěšné jedině v teplé oblasti na plně osluněném místě. Na ploše asi čtverečního metru půdu zpracujeme do hloubky 40 cm a obohatíme kompostem. Obsah živin by měl být vyvážený. Podle potřeby přimísíme písek a pokud není podloží dobře propustné, drenážujeme.

Vysazujeme zásadně na jaře. Nabízet tuto rostlinu na podzim je velmi neseriózní. Pokud se však tak stane a nakoupíte, nechejte sazenici v kontejneru. Zazimujeme s nepatrnou zálivkou v prostředí těsně nad nulou. Po jarní výsadbě však vodou nešetříme, sucho je žádoucí od září. Začátkem listopadu odřízneme květenství, která použijeme k suché výzdobě interiéru. Byla by ovšem chyba odstraňovat u země listy, ty naopak pevně svážeme do jakéhosi snopu chránícího kořeny. Smyslem dalších opatření je totiž jak zamezit hlubšímu promrznutí, tak zejména udržet kořenový bal přes zimu v co největším suchu. Někdo to řeší drátěnou klecí potaženou fólií, někdo staví bednu a vykládá ji pěnovým polystyrénem. Jednodušší je patrně obalit listy ještě nějakou pytlovinou nebo podobným izolačním materiálem, aby se zajistila vzdušnost a pak překrýt fólií dobře zajištěnou před větrem.

Na jaře v dubnu se celý kryt odstraní a tráva teprve nyní těsně nad zemí se uřízne. Teď je také vhodná doba pro množení opatrným rozdělení trsů. I přes tato nezbytná opatření si člověk v našem klimatu nemůže být nikdy jist, zda choulostivá kráska z pamp vydrží. Pokud se to však podaří, stojí výsledek za námahu.

Cortaderia selloana Cortaderia selloana Cortaderia selloana Cortaderia selloana Cortaderia selloana

Zpět