Pěstujeme si plevele

Zní to nesmyslně. Správný zahrádkář přece plevele, tedy rostliny které zrovna nesel nebo nesázel hubí. A to všude a všemi prostředky. Ideálním stavem je tedy holá půda až do chvilky, kdy dorazíme k záhonu s motykou. Jenže příroda, alespoň v našich oblastech, takový stav nemá ráda a volná místa pohlcuje. Můžeme však trochu ovlivnit, co se na volné půdě objeví tím, že necháme některé druhy na okraji záhonů vysemeňovat. Situace se ovšem nesmí vymknout z rukou.

Rostliny musí mít následující vlastnosti

Nežádoucí vlastnosti

Význam pěstování těchto rostlin po určitou roční dobu, vzhledem k jejich zapravení do půdy, je podobný jako při zeleném hnojení. Zlepšují tedy půdní strukturu a zvyšují obsah humusu, navracejí živiny z hlubších vrstev zpět k povrchu, do určité míry nahrazují střídání plodin. Hlavně pak zabraňují klasickým plevelům místo obsadit a zvyšovat svou zásobu semen v půdě. Vítané je navíc využití v kuchyni, význam pro včely a okrasná hodnota.

Brutnák lékařský (Borago officinalis)

Jednoletá rostlina vytváří nejprve kompaktní přízemní růžici s drsnými listy. Pak narůstá lodyha do výšky přibližně 60 cm, nesoucí čistě modré asi 2 cm velké květy. Černá semena soudečkovitého tvaru vypadávají postupně po mnoho měsíců do okolí. Na volných plochách v bezmrazém období brzo klíčí. Vývoj je rychlý. Podkopnuté rostliny vadnou a neobrážejí. Rostlina je z jižní Evropy, zimu u nás přečká jen výjimečně. Uplatnění má velmi všestranné. Květy jsou krásné a hojně navštěvované včelami. V kuchyni se dají mladé listy použít jako zelené koření s okurkovou příchutí nebo v lidovém lékařství.

Lebeda lékařská (Atriplex hortensis)

Rostlina je příbuzná špenátu. Listy jsou na rozdíl od jiných lebed na hmat silnější, okraje nejsou zubaté. Květní lodyhy dorůstají výšky 200 cm. Semena se uvolňují postupně a vzcházejí kdykoliv po dešti. Pokud chceme využít lebedu zahradní k přípravě špenátu jednotíme alespoň na 10 cm, aby byly větší listy. Není hořký a má malý obsah dusičnanů, v létě ovšem rostliny rychle vybíhají do květu. Lebeda zahradní pochází z západní Asie a jihovýchodní Evropy. Mimo základní sytě zelené formy a pěstována také okrasná forma s červenými listy a vzácněji i světle nažloutle zelená, použití všech je stejné.

Novozélandský špenát (Tetragonia tetragonioides)

Pochází opravdu od protinožců. Rostliny s až metr dlouhými poléhavými lodyhami vytvářejí husté koberce. Listy jsou dužnaté, trojboké, květy nevýrazné. Asi 1 cm velká semena mají 4 až 8 růžků. Vypadávají průběžně. Tento druh dosti dlouho vzchází a pro naše použití přichází v úvahu spíše ve fóliovnících a sklenících. Venku jen při teplém létě a velmi dobré zálivce. V uzavřených prostorách rostliny využijí plochy kolem zapuštěných nádob s vodou a u cestiček, kde se z půdní zásoby semen samovolně objevuje jakmile ustanou přízemní mrazíky. Poskytuje pro kuchyň velmi kvalitní, nehořký špenát, přebytečné výhony zahrneme do půdy jako zelené hnojivo. Semen vypadne obvykle dostatek, i když to vůbec nepozorujeme.

Kopr vonný (Anethum graveolens)

Volně vysemeněný kopr se v mnoha zahradách ponechává a průběžně konzumují mladé listy. Jen několik rostlin této jednoleté okoličnaté byliny, tam kde neobtěžují, necháváme vyrůst do výšky a vykvést. Slouží pak jako přísada při zavařování okurek. Na rozdíl od předešlých rostlin kopr vzhledem k jemným listům půdu dostatečně nekryje a neposkytuje dostatek zelené hmoty. Rostliny ničí mráz.

Fenykl obecný (Foeniculum vulgare)

Pokud nám místně zplaňuje fenykl, není to také na závadu. Teplomilná mrkvovitá (okoličnatá) rostlina je obvykle dvouletá, ale někdy vytváří květy i v prvním roce nebo se chová jako trvalka. Tvar listů je velmi podobný koprovým, lze jej však rozlišit podle vůně. Aby však byla větší jistota, že koprová omáčka nebude mít bonbónovou příchuť, doporučuji vymezit na zahradě zóny, kde necháme vysemenit kopr a kde fenykl. V době květu je ovšem fenykl podstatně mohutnější a až dva metry vysoký. Vyžaduje svázaní lodyh k sobě a ještě k tyčce. Semena jsou dosti velká a nepadnou daleko od rostliny. Fenykl je známé koření, používají se semena. Chutný léčivý čaj se uvaří z celých okolíků. Pokud nezralé plody namrznou, později plesnivějí.

Zpět