Okrasné trávy a bambusy

Jednotlivě pěstované vytrvalé okrasné trávy (lipnicovité, šáchorovité, sítinovité)

Tyto většinou mohutné rostliny pěstujeme jednotlivě a rozmnožujeme většinou dělením. Vhodné místo pro ně je solitérní výsadba do kosených trávníků nebo nízkých trvalek. V menších skupinách pak sázíme nižší trávy poblíž teras a cest. Péče se omezuje na odstraňování nevzhledných stébel , svazování a na předjarní seříznutí těsně u země.

Trsy do 30 cm, stébla v květu do 50 cm
Avenella – metlička, Boutelona, Carex – ostřice, Corynephorus – paličkovec, Eriophorum – suchopýr, Festuca – kostřava, Sesleria – pěchava
Listy 30 až 60 cm, stébla 50 až 100 cm
Arrhenantherum – ovsík, Briza media – třeslice prostřední, Carex grayi, C. muskingumensis – ostřice, Chasmantium, Deschampsia – metlice, Hystrix, Juncus – sítina, Koeleria – smělek, Leymus – ječmence, Luzula – bika, Melica – strdívka, Milium – pšeníčka, Molinia coerulea – bezkolenec modrý, Pennisetum - dochan (většina), Phalaris – lesknice, Scirpus – skřípina, Sporobolus, Stipa – kavyl (většina), Typha minima – orobinec nejmenší
Výška 100 až 180 cm i se stébly
Calamagrostis – třtina, Carex pendula, C. pseudocyperus – ostřice, Festuca gigantea – kostřava obrovská, Glyceria maxima – zblochan vodní, Helictotrichon – ovsíř, oves, Miscanthus sacchriflorus, M. sinensis – ozdobnice, Molinia arundinacea – bezkolenec rákosovitý, Panicum virgatum – proso prutnaté, Pennisetum incomptum – dochan nevzhledný, Schoenoplectus – skřípinec, Sorghastrum- „indiánská tráva“, Spartina, Spodiopogon sibiricum, Stipa gigantea – kavyl obrovský
Nad 180 cm
Cortaderia selloana – kortadérie, „pampní tráva“, Miscanthus floridulus, sinensis – ozdobnice, Phragmites – rákos, Typha – orobinec (většina)

Jednoleté okrasné druhy trav

Pěstujeme je v řádcích z předpěstované sadby nebo i přímými výsevy. Jsou to druhy většinou teplomilné. Stébla se suší zavěšená ve svazcích a slouží pak jako dekorace nebo potrava pro okrasné ptactvo.

Agrostis nebulosa – psineček mlžný, Avena sterilis – oves jalový, Briza maxima – třeslice největší, Bromus macrostachys – sveřep velkoklasý, Hordeum jubatum – ječmen hřivnatý, Lagurus ovatus – zaječí ocásek vejčitý, Lamarckia aurea – zlatochvost zlatý, Panicum capillare – proso vláskovité, P. miliaceum – p. seté, Polygonum mospeliensis – vousec středomořský, Setaria italica – bér vlašský, Sorgnum bicolor (syn. S. vulgare) – čirok obecný

Bambusy (zvýrazněny nejotužilejší druhy)

Jde o stálezelené trávy s vytrvalými dřevnatějícími stébly (podčeleď Bambusaceae) I když v našich podmínkách zdaleka nedorůstají té výšky a ani šířky jako v domovině, začínají se nyní více uplatňovat, ovšem pouze v teplých oblastech. Místo volíme v závětří v lehkém polostínu s výživnou humózní a propustnou půdou. Vlhkost musí být vyrovnaná. V zimě se doporučuje nastýlání, protože jde o stálezelené rostliny. Plochu je dobré mít ohraničenou v půdě, neboť třeba po několikaleté stagnaci, může nastat velmi intenzivní rozrůstání. Bambusy obvykle nekvetou, jejich určování je obtížné a existuje mnoho synonym. Pokud jsou někdy uváděna česká jména, prakticky se nepoužívají. Bambusy množíme na jaře dělením za pomoci sekyry. Po namrznutí většinou dobře regenerují, jinak je neřežeme.

Do 100cm
Pleioblastus fortunei, P. pumilus (syn. Sasa pumila), P. pygmeus, P. viridistriatus, Shibataea kumasasa, Sasa masamuneana, S. veitchii, Sasaella ramosa, Indocalamus tesselatus
100 až 200 cm
Pleioblastus chino, P. linearis, Pseudosasa japonica, Sasa palmata, S. kurilensis, S. tsuboiana, Sinarundinaria nitida
200 až 300cm
Fargesia murielae, F. nitida, Phyllostachys humilis, P. nidularia, Pleioblastus gramineus, Sasa tesselata, Semiarundinaria hagamiana, S. yashadake, Thamnokalamus spathaceus
Nad 300 cm
Phyllostachys aurea (syn. Bambusa aurea), P. augusta, P. aureosulcata, P. bambusoides, P. bisstii, P. decora, P. flexuosa, P. glauca, P. heteroclada, P. meyeri, P. nigra, P. nuda, P. pubescens, P. viridiglaucescens, P. viridis, Semiarundinaria fastuasa

Zpět