Okrasné trávníky na malých zahrádách

Travnaté plochy jsou rostlinná společenstva s výraznou převahou trav. Ty nepatří mezi rostliny s atraktivními velkými a barevnými květy (opylují se větrem), jsou ale velmi rozšířené. Oproti jiným bylinám mají totiž důležitou schopnost dorůstat ze zbytků useknutých listů, což jim umožňuje konkurenčně vítězit nad okolními rostlinami na místech, kde tento zásah častěji nastává. V naší přírodě nalezneme – hodně díky člověku – trávy skoro všude. Velké jsou plochy luk a pastvin, další druhy rostou v lesích, zase jiné na píscích a skalách, v močálech i vysoko v horách. Ve veřejné zeleni tvoří trávy plochy parků a hřišť; ovšem i na docela malých zahrádkách naleznou své místo. V poslední době získávají na oblibě květinové louky. Pochopitelně pro různá prostředí a využití se hodí také různé druhy.

Okrasné trávníky

Musí být hlavně pěkné na vzhled a stejnorodou plochou sjednocovat zahradu či park. Přitom výška porostu může být poměrně různá – také podle toho, jak velkou plochu máme na starosti. Tyto trávníky zatěžujeme chůzí jen výjimečně a za vhodného počasí. Intenzivní péče je na místě – tedy pravidelné sekání, občasná zálivka a vyhrabávání. Hnojíme jen tak, abychom doplnili živiny ztrácející se s posekanou trávou. Bujný růst nepotřebujeme.

Založení okrasného trávníku

Údržba okrasného trávníku

Travní směsi

V ČR roste v přírodě 186 druhů trav v 64 rodech čeledi lipnicovitých (Poaceae). Z nich pro praktické uplatnění v okrasných trávnících rekreačního typu má význam ani ne deset. Trávníky se vysévají dnes výlučně ve směsích tak, aby se vhodně doplňovaly druhy trsnaté a výběžkaté (převažují). Jednotlivé druhy (dneska častěji odrůdy) jsou namíchány v procentuálním poměru, přičemž se zohledňuje různá velikost semen i předpokládaná klíčivost.

Obvykle směsi doma nepřipravujeme. Při nákupech vybíráme výhradně ty, u nichž je uvedeno pro jaký účel jsou určeny, pokud už není na obalu procentuální zastoupení druhů. Pro náš účel by směsi měly obsahovat pro střední půdy kostřavu červenou (Festuca rubra), psineček tenký (Agrostis tenuis); na více namáhaná místa jílek vytrvalý (Lolium perenne), bojínek cibulkatý (Pheum nodosum), na sušší místa kostřavu ovčí (Festuca ovina), do polostínu lipnici hajní (Festuca ovina). Na vyšší spíše luční porosty pak lipnici luční (Poa pratensis) a poháňku hřebenitou (Cynosurus cristatus).Je třeba ještě připomenout, že naše travičkářství neboli výroba travního semene má dlouhou historii a výbornou kvalitu. Naše odrůdy jsou dokonale přizpůsobeny klimatu a dovozy z ciziny jsou poněkud riskantní.

Přehled typů sekaček

Větší typy sekaček bývají samochodné a vybavené sběračem trávy. Před nákupem je třeba zvážit velikost plochy a její přístupnost, jak často hodláme sekat, jak velký hluk se v okolí snese.

Zpět